Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zsp6zyrardow.edupage.org

Treść strony

Program wychowawczo profilaktyczny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:50

Uchwała Nr 1/2017/2018

Metryka

 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2017-11-20 13:49

Uchwała Nr 1/2017/2018

SP6.002.1.2017

UCHWAŁA NR 1/2017/2018 RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ŻYRARDOWIE z dnia 22 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie art. 84 ust 1-3 oraz art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. ze zm.) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się na rok szkolny 2017/2018 program wychowawczy- profilaktyczny określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2017-09-25 15:47
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 15:47
Uchwała nr 1/2012/2013

 

Uchwała nr 1/2012/2013
Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 20 września 2012r.
w sprawie dni wolnych od zajęć szkolnych
 
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz §10 Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie Rada Rodziców uchwala co następuje:
§1.
Rada Rodziców wyraża pozytywną opinię na temat ustanowienia w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie dnia 2 listopada 2012r. dniem wolnym od zajęć szkolnych w związku obchodzonym tego dnia Dniem Zadusznym.
Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w sobotę 28 września 2012r.
§2.
Rada Rodziców wyraża pozytywną opinię na temat ustanowienia w Zespole Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie dnia 2 maja 2013r. dniem wolnym od zajęć szkolnych w związku obchodzonym tego dnia polskim świętempaństwowym – Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w sobotę 26 stycznia 2013r.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Katarzyna Krzywda
                                                                            Przewodnicząca Rady Rodziców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
  data wytworzenia: 2012-10-28
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2012-10-28 22:29
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-28 22:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3339
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-20 13:49:59