Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • RODO

Treść strony

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie  przy ul. Mireckiego 56 . Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 468553149 lub adres
  e-mail sp6@zyrardow.pl
 2. możesz się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Panem Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: iod.sp6@zyrardow.pl
 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
 1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
 2. Realizacji zadań oświatowych;
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
 4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
 5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 4. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 2. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 • autor informacji: Dyrektor
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 17:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-28 22:00

Klauzula informacyjna

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 00:00

Klauzula nauka zdalna SP6

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-08 11:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-08 11:50

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

ADRES 96-300 Żyrardów, ul. Mireckiego 56
NIP 838 181 01 53 / REGON 14156705100000

NR KONTA
29 1240 3350 1111 0010 3775 2681
(z dopiskiem Szkoła Podstawoawa Nr 6 im. Elizay Orzeszkowej w Żyrardowie)

Dane kontaktowe

Telefon / fax:
46 855 31 49 / 46 855 3149
 
Adres e-mail:
sp6@zyrardow.pl

Godziny urzędowania

Sekretariat Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie pracuje codziennie
w godzinach
8.00 - 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 79352
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 11:50

Stopka strony