Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zsp6zyrardow.edupage.org

Treść strony

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie  przy ul. Mireckiego 56 . Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 468553149 lub adres
  e-mail sp6@zyrardow.pl
 2. możesz się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Panem Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: iod.sp6@zyrardow.pl
 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2018-06-20 17:30
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-28 22:00

Klauzula informacyjna

Metryka

 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2018-05-24 00:00

Klauzula nauka zdalna SP6

Metryka

 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2020-04-08 11:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3271
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-08 11:50:13