Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zsp6zyrardow.edupage.org

Treść strony

ANNA DYMEK - PSYCHOLOG SZKOLNY

Do zadań psychologa należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
W ramach swojej pracy psycholog szkolny współpracuje z:
 1. nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami zespołu,
 2. organami pozaszkolnymi, takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komenda Powiatowa Policji, pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, poradnie specjalistyczne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dyrektor
  data wytworzenia: 2009-09-01
 • opublikował: Grażyna Beliniak
  data publikacji: 2011-01-05 15:18
 • zmodyfikował: Grażyna Beliniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 21:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3325
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-27 21:07:55