Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

ANNA DYMEK - PSYCHOLOG SZKOLNY

 

Do zadań psychologa należy:
 
1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
3)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4)        zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
5)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
6)  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
 
W ramach swojej pracy psycholog szkolny współpracuje z:
1) nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami zespołu,
2)  organami pozaszkolnymi, takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komenda Powiatowa Policji, pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, poradnie specjalistyczne.

 

  • autor informacji: dyrektor
    data wytworzenia: 01.09.2009
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-01-05 15:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 21:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1454
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-27 21:07

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

ADRES 96-300 Żyrardów, ul. Mireckiego 56
NIP 838 181 01 53 / REGON 14156705100000

NR KONTA
29 1240 3350 1111 0010 3775 2681
(z dopiskiem Szkoła Podstawoawa Nr 6 im. Elizay Orzeszkowej w Żyrardowie)

Dane kontaktowe

Telefon / fax:
46 855 31 49 / 46 855 3149
 
Adres e-mail:
sp6@zyrardow.pl

Godziny urzędowania

Sekretariat Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie pracuje codziennie
w godzinach
8.00 - 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 79364
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 11:50

Stopka strony